Визначення впливу новокаїну на чутливість нервових закінчень слизової поверхні язика

podrazn_zasoby_1

З кожним роком зростають вимоги до якості фахової підготовки  спеціалістів медичного профілю.  Сьогодення вимагає використання найбільш ефективних форм і методів навчання, новітніх інформаційних технологій.  Для активізації пізнавальної діяльності студентів з метою глибокого оволодіння  матеріалом значна увага приділяється практичній роботі студентів. На кафедрі фармакології створено комп’ютерну віртуальну програму «Вплив новокаїну на чутливі закінчення слизової оболонки язика», яка використовується при вивченні студентами теми «Лікарські засоби, що впливають на аферентну та еферентну іннервацію». Дана комп’ютерна віртуальна програма дає можливість кожному студенту самостійно вибрати правильний шлях розв’язання проблемної ситуації, збуджує творчу думку, мислення, а також розвиває навики аналізувати результати, робити висновки, формує творчий пошук.

podrazn_zasoby_2

podrazn_zasoby_3