Визначення якості води

analiz_wody

Для отримання якісної освіти недостатні одні теоретичні знання. Необхідно розвивати також практичні вміння і навички. Дисципліна «Гігієна та екологія» належать  до таких наук, вивчення яких має супроводжуватися експериментальними  дослідженнями. Тому, компютерна віртуальна програма на тему: «Лабораторна робота «Визначення якості води» має велике значення для студентів, оскільки дозволяє засвоїти методики комплексної оцінки якості води, а саме пяти її показників: вмісту аміаку, нітритів, хлоридів,  сульфатів, заліза. Виконання віртуальних лабораторних робіт значно прискорює процес освоєння навчального матеріалу. Ніяка кількість вирішених завдань не може замінити  досвіду, придбаного при проведенні експериментальних досліджень. При використанні компютерної віртуальної програми «Визначення якості води» вивчення засвоєнню практичнихнавичок відбувається в процесі виконання віртуальної лабораторної роботи. Вона допоможе студентам перед виконанням практичної роботи у лабораторних умовах проконтролювати свої знання по методиці її виконання, а при потребі краще їх засвоїти. Дана віртуальна лабораторна робота містить необхідні відомості як з теорії так і практики. Виконання цієї програми досить просте – управляти тими чи іншими процесами на екрані студент повинен за допомогою комп’ютерної миші та клавіатури.
Вміння виконувати компютерну віртуальну програму на тему: Лабораторна робота «Визначення якості води» дозволяє лікарю отримати дані про якість питної води без чого не можливе проведення заходів з профілактики захворювань, які спричиняються споживанням неякісної води.

analiz_vody_2

analiz_vody_3