Роль нирок в корекції кров’яного тиску при гіпотонії

nyrky

Нирки є важливим регулятором кров’яного тиску.

Деякі різновиди гіпо- чи гіпертонії людини пов’язані саме з нирковими порушеннями і в однаковій мірі є небезпечні через важкі ускладнення. Пресорна дія на судини ініціюється продукцією реніну в нирках і подальшою активацією ангіотензинової системи, яка в свою чергу регулюється кінінами плазми, що мають гіпотензивну дію. Узгоджена дія цих систем забезпечує підтримання кров’яного тиску на нормальному рівні.

Дана віртуальна програма є наочним тренінгом вивчення взаємозв’язку нирок, наднирників, печінки, легень, гіпофіза в корекції КТ за умови його зниження. Програма передбачає правильний вибір послідовності факторів корекції КТ при гіпотонії на представленій схемі (серед 20 факторів є кілька помилкових). В процесі роботи над схемою фіксуються помилкові відповіді, якщо не дотримується послідовність регуляторних факторів або застосування некоректних.

Програма є наочною і зручною формою самоконтролю засвоєння біохімічного і фізіологічного механізмів однієї з важливих регуляторних функцій нирок. Користувачами програми можуть бути студенти і працівники медичного профілю, оскільки розуміння механізмів гіпо- чи гіпертензії є передумовою своєчасної діагности, корекції, лікування цих хвороб і їх профілактики.