Біохімічний шлях гліколізу

Glikoliz
Glikoliz

Гліколіз є неодмінним шляхом метаболізму вуглеводів, підготовчою фазою спільного процесу деградації енергетичних субстратів до кінцевих продуктів, початковою ланкою взаємозв’язку обміну органічних сполук. Гліколітичний розпад вуглеводів, гліцеролу компенсаторно забезпечує отримання енергії для життєдіяльності організму навіть за анаеробних умов, що нерідко супроводжують розвиток патологічних процесів. Тому грунтовне оволодіння студентами даного матеріалу курсу біохімії є актуальним. Представлена віртуальна програма є засобом тренінгу вивчення гліколізу, допомагає у правильному виборі з декількох варіантів метаболітів, ферментів, коферментів процесу, послідовності етапів, енергетичному здобутку, вказує в кінцевому підсумку на допущені помилки і спонукає до їх пошуку і корекції. Програму доцільно використовувати в навчальному процесі студентів медичного і біологічного профілів.

glikoliz_2

glikoliz_3