Препарування передньої черевної стінки

preperuvannya

Короткий опис можливостей віртуальних програм

Віртуальні програми є одночасно навчальними і контролюючими. Вони поєднують у собі одночасно текстову і візуальну інформацію, яка може подаватися в динаміці, а також сприяють формуванню стереотипів мислення в плані засвоєння алгоритмів виконання практичних навичок. Такі програми можуть бути створені до кожного заняття із анатомії людини. Вони можуть бути додатковим джерелом для засвоєння пошарової будови людського тіла та уточнення топографії його ділянок.

Їх можливості можуть бути розширенні при наявності декількох дистракторів на кожне питання з яких один є правильними, а інші – не правильні, але з поясненням причин допущеної помилки і формуванням додаткових питань для виходу на правильне рішення. Доцільно вставити відео фрагменти у відповідних місцях з їх автоматичним включенням.

Варто передбачити можливість повернення назад на місце, яке зацікавило. А також вказати які саме помилки були допущені в процесі роботи.

preparuv_2

preparuv_3